0

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) vừa báo cáo Chính phủ về việc ký văn bản chuyển 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới, mang lại doanh thu 1,25 nghìn tỷ đồng.

Trong báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải (ERPA) khu vực Bắc Trung Bộ, Bộ NN&PTNT cho biết ERPA đã được ký ngày 20/10/2020 giữa cơ quan này và IBRD (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế), thuộc Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Nhóm Ngân hàng Thế giới với tư cách là Ủy viên của Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp (FCPF). ERPA đặt mục tiêu chuyển 10,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải ở khu vực phía Bắc miền Trung trong năm 2018-2024 sang FCPF (Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp) thông qua Ngân hàng Thế giới, với đơn giá là 5 USD/tấn CO2, trị giá tổng cộng là 51,5 triệu USD. Khoảng 95% kết quả chuyển giao sẽ được trả về Việt Nam để góp phần thực hiện cam kết quốc gia về phát thải khí nhà kính nhằm đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được thông qua tại COP21.

Ngân hàng Thế giới có quyền mua thêm tối đa 5 triệu tấn CO2 từ Báo cáo kết quả giảm phát thải khu vực Bắc Trung Bộ năm 2018-2024 với đơn giá 5 USD/tấn CO2 theo cơ chế ERPA đã ký kết. Kết quả GPT được xác định chung cho toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian tính toán kết quả giảm phát thải là từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2024. Ngân hàng Thế giới sẽ thanh toán dựa trên kết quả của 3 kỳ báo cáo của Bộ NN & PTNT. Ngày 11/12, Bộ NN & PTNT đã ký văn bản chuyển 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền ERPA và điều phối Quỹ bảo vệ rừng địa phương của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Số tiền này sẽ được trả cho các chủ rừng, UBND xã, các tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên và các đối tượng khác liên quan đến phát thải khí nhà kính. Theo Bộ NN & PTNT, Ngân hàng Thế giới đã xác nhận mức giảm phát thải là 16,21 triệu tấn CO2 (16,21 triệu tín chỉ carbon) ở khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn đầu (từ 1/1/2018 đến 31/12/2019), trong đó có 10,3 triệu tấn. lượng CO2 được chuyển giao theo ERPA. Ngân hàng Thế giới muốn mua thêm 1 triệu tấn trong số 5,91 triệu tấn còn lại. Bộ NN & PTNT đã xin phép tiếp tục biên soạn báo cáo về kết quả giảm phát thải cho giai đoạn hai.

Theo VNS

Admin

Các nước giàu phải giảm tiêu dùng thịt để giải quyết biến đổi khí hậu

Bài trước

Bộ Nông nghiệp đưa 5,9 triệu tấn carbon ra đấu giá

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Đầu tư