Thịt

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 28/7

​​​​​​​Việt Nam nhập khẩu hơn 11.000 lợn giống để tái đàn. Tata giới thiệu công nghệ đóng gói an toàn thực phẩm mới tại Ấn Độ. Trung Quốc đấu giá 10.000 tấn thịt lợn đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 30/7.