Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 2/6

​​​​​​​Các nhà sản xuất TACN Việt Nam tìm đến các nguyên liệu thay thế ngô. Logistics nội địa là thách thức cho các nhà xuất khẩu thủy sản Indonesia. Giá TACN tại Việt Nam tiếp tục tăng. Vĩnh Hoàn được lòng thị trường nội địa với các sản phẩm tiện lợi. Cargill phát triển hệ thống quản lý dầu để hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống. Việt Nam khuyến khích sản xuất chăn nuôi. Xuất khẩu tôm Indonesia tăng 20% trong năm 2020. Perindo tăng xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.