Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 23/7

​​​​​​​COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng thịt lợn của Việt Nam. Các nhà sản xuất thực phẩm duy trì vận hành an toàn giữa đại dịch. Trung Quốc bán 23.488 tấn ngô nhập khẩu từ kho dự trữ vào ngày 23/7.