Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 2/6

​​​​​​​Các nhà sản xuất TACN Việt Nam tìm đến các nguyên liệu thay thế ngô. Logistics nội địa là thách thức cho các nhà xuất khẩu thủy sản Indonesia. Giá TACN tại Việt Nam tiếp tục tăng. Vĩnh Hoàn được lòng thị trường nội địa với các sản phẩm tiện lợi. Cargill phát triển hệ thống quản lý dầu để hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống. Việt Nam khuyến khích sản xuất chăn nuôi. Xuất khẩu tôm Indonesia tăng 20% trong năm 2020. Perindo tăng xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.
Protein động vật

Tin vắn ngành protein động vật ngày 22/4

​​​​​​​Nhu cầu TACN của Việt Nam tăng cùng với tình hình chăn nuôi lợn. Ấn Độ mất vị thế trong xuất khẩu tôm đông lạnh sang Mỹ. Các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ muốn hạ thuế xuất khẩu sang Việt Nam. Các nước châu Á giảm sản lượng tôm trong năm 2020. Việt Nam có tổ hợp chăn nuôi gà thịt trị giá 141 triệu USD. New Zealand chấm dứt vận chuyển gia súc bằng đường biển. Bel Ga đưa vào vận hành lò ấp thứ hai tại Việt Nam. Việt Nam tiến tới sản xuất tôm bền vững. Gián đoạn logistic chuyển dịch các nhà xuất khẩu thủy sản sang thị trường khu vực.