TACN và nguyên liệu

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 24/3

Việt Nam điều tra các hãng vận chuyển về cước vận tải tăng. Trung Quốc kêu gọi các nhà sản xuất TACN tìm nguyên liệu thay thế ngô và đậu tương. Giá xuất khẩu DDGS Mỹ tăng mạnh. Nhà sản xuất tivi tại Việt Nam liên doanh sản xuất thịt bò. Giống vịt lai Orvia được lòng nông dân Việt Nam. Việt Nam ghi nhận giá TACN tăng vọt.