TACN và nguyên liệu

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 14/5

Các nhà sản xuất TACN Việt Nam nỗ lực tồn tại. Phục hồi quy mô chăn nuôi lợn giúp hạ nhiệt giá thịt lợn tại Việt Nam. Ngành TACN Việt Nam đối mặt tình trạng khó khăn nghiêm trọng về nguyên liệu.