Liên hệ

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia độc lập hoạt động trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, cùng góp công sức để tạo nên một nguồn thông tin - dữ liệu đa dạng, có chiều sâu và đáng tin cậy về nông nghiệp Việt Nam - thế giới Mọi nhu cầu thông tin xin liên hệ thông qua email: [email protected]