Đầu tư

Bayer ra mắt ForwardFarm đầu tiên ở Đông Nam Á tại Việt Nam

0

Bayer Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã khai trương ForwardFarm đầu tiên của Đông Nam Á tại Cần Thơ. ForwardFarm Cần Thơ ở huyện Thới Lai tập hợp nông dân, đối tác công nghệ, nhà khoa học và học giả, đối tác chuỗi giá trị và người tiêu dùng để trao đổi bí quyết nông nghiệp và hình thành quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững hiện đại và thông minh với khí hậu thông qua trải nghiệm trực tiếp. Ở vùng đồng bằng sông Mekong, lúa gạo đã được trồng từ nhiều thế kỷ nay và là loại lương thực thiết yếu cho người dân Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

Việc thành lập ForwardFarm Cần Thơ là kết quả của bản ghi nhớ giữa Bayer Việt Nam và NAEC vào tháng 8/2022 nhằm hợp tác và chuyển đổi hoạt động trồng lúa nước bằng cách cải thiện năng suất và chất lượng xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm cả giảm thiểu biến đổi khí hậu. Bayer có mạng lưới 26 ForwardFarms tại 13 quốc gia trên toàn cầu và Việt Nam là quốc gia thứ 14. Sáng kiến này được triển khai tại Việt Nam nhằm mang lại giá trị cho nông dân sản xuất nhỏ theo thỏa thuận với chính phủ và thông qua quan hệ đối tác với các bên liên quan chính của ngành trong chuỗi giá trị. Các giải pháp phù hợp, các công cụ và thực hành hiện đại, các biện pháp quản lý chủ động và quan hệ đối tác trong sáng kiến ForwardFarming sẽ cho phép nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng theo cách bảo vệ môi trường.

Ông Đỗ Trí Hùng là nông dân sản xuất nhỏ ở thành phố Cần Thơ trồng lúa trên 1,5 ha đất. Là một nông dân tiến bộ, ông tin vào giá trị của việc cải thiện hơn nữa phương pháp canh tác của mình để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng theo hướng hiệu quả và bền vững hơn. Ông đã tham gia sáng kiến ForwardFarming được thành lập dưới sự hợp tác của Bayer Việt Nam, NAEC, Bộ NN & PTNT và các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo Công ty TNHH Xí nghiệp Máy Kim Hồng, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Hợp tác xã Thuận Thắng. Ông nói tại lễ khánh thành trang trại: “Trong những năm gần đây, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức khó lường từ sâu bệnh, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tại các vùng canh tác tại địa phương”. "Tôi đánh giá rất cao sự hợp tác thông qua sáng kiến Bayer ForwardFarming này để giúp chúng tôi quản lý những thách thức của canh tác bền vững bằng một loạt giải pháp sáng tạo phù hợp với thực tiễn canh tác tại địa phương của chúng tôi."

Một bước đi đón đầu nông nghiệp bền vững

Theo ông Tomas Zaborowski, người đứng đầu toàn cầu về phát triển bền vững của Bayer, nền nông nghiệp ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức như nhu cầu lương thực ngày càng tăng do dân số thế giới liên tục tăng, diện tích đất canh tác sẵn có ngày càng giảm, tài nguyên thiên nhiên hạn chế và biến đổi khí hậu. Tại Bayer, họ tin rằng câu trả lời nằm ở khái niệm tích hợp cho nông nghiệp bền vững, xem xét một số tiêu chí kinh tế, sinh thái và xã hội. Bayer ForwardFarming là một nền tảng kiến thức về thực hành nông nghiệp bền vững được thiết kế nhằm khuyến khích hơn nữa đối thoại trong ngành.

Là mô hình duy nhất trên phạm vi toàn cầu, mạng lưới Bayer ForwardFarming đóng vai trò là nền tảng để đối thoại và chia sẻ kiến thức. Sáng kiến này cung cấp cái nhìn cận cảnh về cách nông dân trên khắp thế giới đang thực hành nông nghiệp thông minh, bền vững và tái tạo. ForwardFarmers có thể triển khai các công nghệ và biện pháp thực hành tốt nhất cho các hộ sản xuất nhỏ để cải thiện năng suất, giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến nông nghiệp, giảm tác động môi trường của việc bảo vệ cây trồng, thúc đẩy đa dạng sinh học và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, là một phần trong cam kết của Bayer trong việc dẫn đầu tương lai của nền nông nghiệp tái tạo.

Hướng tới nông nghiệp thông minh và tái sinh

Phối hợp với nông dân và các đối tác khác, sáng kiến Bayer ForwardFarming cho phép chia sẻ kiến thức về nông nghiệp hiện đại và bền vững thông qua trải nghiệm trực tiếp tại các trang trại độc lập trên khắp thế giới.

Tuân theo khái niệm tổng thể, sáng kiến của dự án tại Việt Nam sẽ hỗ trợ tính bền vững trong nông nghiệp trên ba lĩnh vực: chăm sóc cây trồng bằng các giải pháp phù hợp cho nông dân thông qua chương trình tích hợp Many More Rice; chăm sóc hành tinh và con người với sự quản lý chủ động để bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường một cách có trách nhiệm; và quan tâm hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị để mang lại giải pháp toàn diện cho người nông dân. Đặc biệt nhấn mạnh vào các biện pháp canh tác tái sinh, ví dụ như lúa gieo thẳng (DSR).

Chương trình kéo dài ba năm sẽ cải thiện thu nhập của nông dân, đảm bảo an ninh lương thực, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường bên cạnh việc tăng cường các biện pháp giảm sử dụng nước và phát thải khí nhà kính cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, bổ sung cho tầm nhìn của Bộ NN & PTNT nhằm phát triển bền vững một triệu ha đất trồng lúa chất lượng cao để xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xanh ở vùng trồng lúa ĐBSCL.

Nỗ lực cải thiện sinh kế cho nông dân

Bên cạnh việc chứng minh các phương pháp canh tác tốt nhất cho canh tác tái tạo, thúc đẩy các giải pháp và công nghệ mới cũng như cung cấp đào tạo để cải thiện giá trị cây trồng và thu nhập của nông dân, ForwardFarming hướng tới tạo dựng một tương lai hợp tác cho nông nghiệp bền vững bằng cách kết nối các đối tác và nông dân để phổ biến kiến thức và mang lại lợi ích cho cộng đồng nông dân rộng lớn hơn.

Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đánh giá cao nỗ lực chung giữa các đối tác trong chuỗi giá trị trong dự án này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực trong mạng lưới nông dân. Ông cho biết quan hệ đối tác là cần thiết để thúc đẩy tiến bộ trong nông nghiệp bền vững. Điều này đang được các đối tác của sáng kiến ForwardFarming thể hiện thông qua các chương trình hợp tác và hoạt động đào tạo chung nhằm nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất lúa gạo bền vững đồng thời giảm khí thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và trồng lúa thông minh. Ông Thành cho biết thêm: “Vì việc nâng cao năng lực cho nông dân là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu bền vững, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp cận hơn 100.000 nông dân để phổ biến các phương pháp canh tác bền vững thông qua mạng lưới khuyến nông quốc gia trên cả nền tảng đào tạo trực tiếp và trực tuyến”.

Bình luận về mối quan hệ hợp tác với Bayer, đại diện Bình Điền và Sài Gòn Kim Hồng trong phiên thảo luận đã nói về mục tiêu chung là hoàn toàn cam kết hợp tác chặt chẽ với Bayer và các tác nhân trong chuỗi giá trị khác để xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam. "Đồng thời, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người nông dân trong việc áp dụng các phương pháp canh tác bền vững để đảm bảo cuộc sống thịnh vượng hơn. Chuyên môn và nguồn lực tập thể của Bayer, Bình Điền, Sài Gòn Kim Hồng và các tổ chức khác đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng các biện pháp canh tác thông minh, giải quyết những thách thức và tác động môi trường của việc trồng lúa và góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn."

Ngoài ra, theo Stacy Markovich, Giám đốc bộ phận quốc gia của Bayer Đông Nam Á và Pakistan, thông qua sự hiểu biết sâu sắc và hợp tác chặt chẽ với các hộ nông dân sản xuất nhỏ tại địa phương, công ty đặt mục tiêu tạo dựng mối quan hệ đối tác lâu dài thông qua sáng kiến ForwardFarming, giúp nông dân tiếp cận các chương trình đào tạo, kinh nghiệm nông học bí quyết và giải pháp nâng cao thu nhập từ nông nghiệp. "Chúng tôi cũng cam kết phát triển bền vững, bao gồm việc áp dụng các biện pháp canh tác tái tạo toàn diện để tăng cường sinh kế của nông dân đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên."

Trước khi chính thức khánh thành ForwardFarm Cần Thơ, Bayer Việt Nam và NAEC đã cùng nhau tổ chức các buổi đào tạo và đào tạo nông dân cho 2.000 nông dân địa phương về các phương pháp canh tác bền vững như một phần của chương trình nâng cao năng lực. Các hoạt động cũng bao gồm việc nêu bật vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự thành công của nông nghiệp và chia sẻ kiến thức để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo VnExpress

Admin

Các giải pháp thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, bền vững vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Bài trước

Văn bản chính sách số 1 của Trung Quốc năm 2019 tập trung vào tăng trưởng kinh tế chậm lại và những biến đổi sâu sắc trong môi trường quốc tế

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Đầu tư