Chè

Sản lượng chè Ấn Độ giảm 5% trong 7 tháng đầu năm 2018

Trong 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng chè Ấn Độ giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2017 xuống còn 583.840 tấn, chủ yếu là do sản lượng chè những tháng đầu năm giảm. “Dữ liệu tổng hợp của chúng tôicho thấy trong 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng chè đen của Ấn Độ giảm 5,15% xuống còn 583.840 tấn, so với mức 615.510 tấn trong cùng kỳ năm 2017”, theo ông Rajesh Gupta, người chịu trách nhiệm tổng hợp dữ liệu thường niên cho  ‘Global Tea Digest’ cho biết.

Sản lượng chè tại cả miền bắc và miền nam Ấn Độ đều giảm do điều kiện thời tiết bất lợi. Tại miền bắc, sản lượng chè đen giảm từ 477.960 tấn xuống còn 462.390 tấn trong cùng kỳ so sánh, tương đương mức giảm 3,26%. Sản lượng chè đen tại miền nam giảm từ 137.550 tấn xuống còn 121.450 tấn trong cùng kỳ so sánh, tương đương mức giảm 11,7%.

Các nhà sản xuất cho rằng với tốc độ suy giảm sản lượng này, sản lượng chè cả năm 2018 của Ấn Độ sẽ đạt khoảng 1,29 triệu tấn.

Theo The Hindu Business Line
Admin

Sản lượng chè toàn cầu tăng 11%, sản lượng chè Ấn Độ tăng 15%

Bài trước

Tiêu dùng chè tăng do người dân được khuyến khích ở nhà, kéo giá chè tăng

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Chè