Gỗ

Bộ Nông nghiệp giải thích vì sao tín chỉ carbon của Việt Nam có giá 5 USD

0

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) đã đề xuất chuyển nhượng 1 triệu tấn carbon trong số 5,9 triệu tấn còn sót lại trong năm 2018-2019 với giá 5 USD/tấn, mức giá thấp hơn nhiều so với tín dụng châu Âu. Phát triển nền kinh tế xanh và đạt được sản xuất bền vững là xu hướng ngày càng tăng ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tín dụng carbon đã trở thành từ khóa nóng ở Việt Nam.

Cuối năm 2023, Bộ NN & PTNT trình Thủ tướng báo cáo về việc chuyển 10,3 triệu tấn CO2 ở phía Bắc miền Trung cho Ngân hàng Thế giới với đơn giá 5 USD/tấn carbon. Đây là năm đầu tiên Việt Nam có thể kiếm được tiền từ việc bán tín dụng carbon rừng. Ông Trần Quang Bảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giải thích lý do tín chỉ carbon của Việt Nam chỉ bán ở mức 5 USD/tín dụng.

Ông có thể cho chúng tôi biết về tín chỉ carbon và cách tính một tín chỉ carbon không?

Theo Luật Bảo vệ Môi trường, tín chỉ carbon là một chứng chỉ có thể được đưa vào giao dịch thương mại. Nó thể hiện quyền thải ra một tấn carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn CO2 tương đương. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tín chỉ carbon là sự chứng nhận kết quả giảm phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính được tạo ra thông qua việc giảm thiểu phát thải, loại bỏ và hấp thụ carbon. Việc tạo ra tín chỉ carbon phải tuân thủ các tiêu chuẩn carbon cụ thể theo yêu cầu của thị trường carbon và được bên thứ ba kiểm tra và chứng nhận độc lập. Để xác định tín chỉ carbon rừng, cần xác định khối lượng phát thải/hấp thụ trong một khoảng thời gian tham chiếu nhất định; khối lượng phát thải/hấp thụ trong các giai đoạn thực hiện; lượng phát thải/cắt bỏ được đề cập và thực hiện, khối lượng giảm phát thải và hấp thụ bổ sung sau khi khấu trừ lượng phát thải/cắt bỏ được cung cấp dựa trên tính không chắc chắn, rủi ro và sự đảo ngược phát thải.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Việt Nam trong tín chỉ carbon rừng?

Tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,86 triệu ha, bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,73 triệu ha rừng trồng. Trong đó, diện tích rừng đáp ứng yêu cầu tính tỷ lệ che phủ là 13,93 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%. Cục Lâm nghiệp đang tiến hành nghiên cứu tiềm năng tín chỉ carbon rừng nhằm tìm ra định hướng cho Việt Nam tham gia thị trường carbon rừng.

Theo tôi được biết, các nước châu Âu có thể bán tín chỉ carbon rừng với giá 120-150 USD/tín dụng. Ông có thể cho chúng tôi biết tại sao tín dụng Việt Nam rẻ hơn các nước khác không?

Có ba hình thức trên thị trường carbon thế giới, bao gồm tín dụng carbon trong khuôn khổ UNFCCC (Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu); thị trường carbon tự nguyện quốc tế; và thị trường carbon trong nước. Trong đó, thị trường tín chỉ carbon được thiết lập trong khuôn khổ UNFCCC được thành lập để các nước thành viên mua bán và trao đổi tín chỉ carbon với nhau. Thị trường tự nguyện quốc tế hướng tới nhu cầu mua bán tín chỉ carbon tự nguyện để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như tạo thêm nguồn cung cấp tín dụng cho thị trường carbon trong nước. Thị trường tự nguyện được hình thành dựa trên các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương giữa các tổ chức, công ty hoặc quốc gia. Vì vậy, giá tín dụng carbon trên thị trường được xác định dựa trên tình hình cung cầu. Hiện nay, giá carbon trên thị trường tự nguyện là 2-4 USD/tấn CO2. Giá carbon trung bình của các chương trình hoặc dự án ở châu Á là 1,8 USD/tấn CO2 vào năm 2019, 1,6 USD vào năm 2020 và 3,09 USD vào năm 2021. Nếu bạn xem giá carbon trên carboncredits.com, giá carbon của hệ sinh thái tự nhiên vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 là 1,07 USD/tấn CO2.

Thị trường carbon trong nước được thiết lập bởi các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Họ hoạt động với mục đích thực hiện các cam kết về giảm phát thải quốc gia. Các tổ chức, doanh nghiệp được giao hạn ngạch phát thải và nếu phát thải vượt quá mức cho phép thì phải nộp thuế hoặc mua hạn ngạch và tín chỉ carbon. Thị trường carbon của EU là thị trường carbon đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động vào năm 2005. Thị trường carbon lớn nhất chiếm 45% tổng lượng khí thải của toàn châu Âu và 3/4 thị trường toàn cầu. Carbon tín dụng của các nước ngoài EU không được giao dịch ở đó. Tín chỉ carbon của Việt Nam chỉ có thể được mua bán trên thị trường tự nguyện.

Theo VNS

Admin

Tiềm năng cho lĩnh vực tín chỉ carbon tại Việt Nam

Bài trước

Sản xuất, thương mại xanh sẽ giúp tăng xuất khẩu gỗ

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Gỗ