0

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) công bố dữ liệu chi tiết liên quan đến 43 lô hàng thủy sản bị từ chối thông quan trong tháng 8/2022, trong đó có 5 lô hàng tôm (11,6%) bị từ chối thông quan do liên quan tới kháng sinh cấm.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, FDA đã từ chối tổng cộng 53 lô hàng tôm do liên quan tới kháng sinh cấm và đang trên đà từ chối số lô hàng tôm lớn nhất do dư lượng thuốc thú ý kể từ năm 2016.

5 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do dư lượng thuốc kháng sinh trong tháng 8 là các lô hàng đến từ 4 công ty tại Ấn Độ, Hong Kong và Việt Nam:

  • M/s. Munnangi Sea Foods (Ấn Độ), công ty hiện có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”) tính tới ngày 14/6/2022, có 2 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do phát hiện nitrofurans, báo cáo từ Văn phòng Nhập khẩu Đông Bắc ngày 15/8/2022;
  • Falcon Marine Exports Ltd. (Ấn Độ), công ty hiện không có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do chứa thuốc chưa phê duyệt), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm giáp xác do Chloramphenicol”), hay Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do phát hiện chứa nitrofurans và chloramphenicol hàm lượng độc tố, báo cáo từ Văn phòng Nhập khẩu Đông Bắc vào ngày 15/8/2022;
  • Lee Fung Marine Products Trading Co. (Hong Kong), công ty hiện không có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do chứa thuốc chưa phê duyệt), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm giáp xác do Chloramphenicol”), hay Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do phát hiện dư lượng thuốc thú y và phụ gai không an toàn, báo cáo từ Văn phòng Nhập khẩu bờ Tây ngày 5/8/2022;
  • Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân (Việt Nam), công ty hiện không có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do chứa thuốc chưa phê duyệt), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm giáp xác do Chloramphenicol”), hay Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do phát hiện nitrofurans và dư lượng thuốc thú y, báo cáo từ Văn phòng Nhập khẩu bờ Tây ngày 18/8/2022.

Theo Shrimp Alliance

Admin

Xuất khẩu đồ gỗ sang EU, Mỹ giảm do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu

Bài trước

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 8/2022

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Thủy sản