0

Bộ NNPTNT vừa phê duyệt dự án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại ĐBSCL tới năm 2030 để đưa nuôi trồng thủy sản trở thành một phần đóng góp quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp và kinh tế - xã hội. Dự án này có ngân sách 3.400 tỷ đồng, tương đương 149,4 triệu USD.

Kế hoạch này đặt mục tiêu tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL lên hơn 4% cho tới năm 2030, đồng thời xuất khẩu đặt mục tiêu vượt 9 tỷ USD. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 990.000ha, và sản lượng thủy sản nuôi trồng đến năm 2030 đạt hơn 4,8 triệu tấn, bao gồm 1,2 triệu tấn tôm nước lợ và 2 triệu tấn cá tra. Tất cả các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung sẽ được giám sát về môi trường, an toàn thực phẩm và dịch bệnh. Kế hoạch cũng tìm cách giảm diện tích tôm nước lợ và diện tích cá tra bị nhiễm các bệnh nguyên hiểm xuống lần lượt dưới 10% và 8%.

Ngành nuôi trồng thủy sản sẽ tập trung vào cải thiện công suất hoạt động của nông dân, thắt chặt các mối liên kết chuỗi giá trị, cải thiện cơ sở hạ tầng và khuyến khích nông dân đạt chứng nhận chất lượng. Mục tiêu là tăng diện tích nuôi trồng thủy sản và sản lượng theo các mô hình hợp tác và chuỗi giá trị lên trên 30% tổng sản lượng và tập huấn cho hơn 30% lao động trong ngành nuôi trồng thủy sản. Hơn 20% diện tích nuôi trồng thủy sản của ĐBSCL sẽ đạt các chứng nhận GAP, hữu cơ hoặc các chứng nhận khác tới năm 2030. Hệ thống cơ sở hạ tầng chính, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, có thể đáp ứng hơn 50% nhu cầu trong các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung.

Ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và dịch bệnh, đe dọa tính bền vững của ngành. Bao gồm 12 tỉnh và thành phố tực thuộc trung ương, ĐBSCL không chỉ là vựa lúa của Việt Nam mà còn là khu vực sản xuất và xuất khẩu tôm, cá tra chủ lực. Trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm và cá tra tăng lần lượt 16,1% và 17,9% lên lần lượt là 2,19 tỷ USD và 931 triệu USD. Theo Bộ NNPTNT, xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng đầu năm 201 đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo VNS

Admin

Nestle tăng đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Bài trước

Việt Nam tìm cách đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành thanh long

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Thủy sản