0

Baất chấp việc Hà Lan đang dần giảm nhập khẩu hạt tiêu từ phần lớn các nguồn cung cấp chính, thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu tại nước EU này tăng từ 48,2% trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 55,8% trong 7 tháng đầu năm 2020, theo dữ liệu thống kê từ Eurostat.

Đáng chú ý hơn cả, trong 7 tháng đầu năm 2020, Hà Lan đã nhập khẩu 4,570 tấn hạt tiêu, trị giá 15,5 triệu USD từ Việt Nam, giảm 1,7% về lượng và 9,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Trong cùng kỳ so sánh, nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil giảm tới 41% về lượng và 41,4% về giá trị, kéo thị phần của Brazil trong cơ cấu nhập khẩu hạt tiêu của Hà Lan giảm từ 26,4% xuống còn 18,3% hiện nay.

Đối với các sản phẩm hạt điều, Hà Lan nhập khẩu 27.000 tấn từ Việt Nam, trị giá 191,63 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2020, tăng 53,9% về lượng và 29,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu Eurostat. Hơn nữa, thị phần hạt điều Việt Nam trong cơ cấu nhập khẩu hạt tiêu của Hà Lan tăng mạnh từ 68,1% trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 77,9% trong cùng kỳ năm 2020.

Hơn nữa, nhập khẩu hạt điều Ấn Độ của Hà Lan trong cùng kỳ rà soát giảm mạnh 31,8% về lượng và 38,6% về giá trị, đẩy thị phần hạt điều Ấn Độ trong cơ cấu nhập khẩu hạt điều tại Hà Lan trong cùng kỳ so sánh giảm từ 18,1% xuống còn 9,2%.

Theo VNS

Admin

Mô hình làm nông nghiệp nổi tại Hà Lan đặt nền tảng cho nông nghiệp tự bền vững

Bài trước

Nhập khẩu điều thô tăng vọt trong 4 tháng đầu năm 2021

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Hạt điều