Chè

Sản lượng chè đen thế giới giảm 8% trong nửa đầu năm 2020

0

Ngay cả khi một số thương nhân và các nhà đóng gói chè nhập khẩu phi thuế để xoa dịu mức tăng giá chè tại Ấn Độ, dữ liệu sản xuất mới nhất từ các nước khác nhau cho thấy sản lượng chè đen toàn cầu giảm gần 75.000 tấn do sản lượng tại gần như tất cả các nước đều giảm, trừ Kenya.

Thời tiết bất lợi, phong tỏa toàn quốc và đóng cửa các nhà máy trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nhiều quốc gia dẫn đến giảm sản lượng chè đen. “Dữ liệu tổng hợp từ thông tin sản xuất chính thống của nhiều nước cho thấy trong nửa đầu năm 2020, sản lượng chè đen toàn cầu đạt 831.490 tấn, giảm từ 906.100 tấn trong nửa đầu năm 2019, tương đương mức giảm 74.610 tấn (8,23%).

Mức suy giảm sản lượng mạnh nhất diễn ra ở Ấn Độ. Trong nửa đầu năm 2020, sản lượng chè đen Ấn Độ đạt 348.260 tấn, so với mức 472.960 tấn trong cùng kỳ năm 2020, tương đương mức giảm 124.700 tấn (26,37%). “Sản lượng chè đen vùng bắc Ấn trong nửa đầu năm 2020 đạt 249.830 tấn, so với mức 372.480 tấn trong cùng kỳ năm 2019, tức giảm tới 122.650 tấn (32,93%)”, ông Gupta cho hay. “Sản lượng chè đen vùng nam Ấn Đạt 98.430 tấn trong nửa đầu năm 2020, giảm 2.050 tấn (2,04%) so với mức 100.480 tấn trong cùng kỳ năm 2019”.

Sản lượng chè đen Sri Lanka giảm 29.240 tấn (18,52%) trong cùng kỳ so sánh, từ 157.880 tấn xuống 128.640 tấn. Sản lượng chè đen của Bangladesh giảm từ 27.950 tấn xuống 21.810 tấn, tương đương mức giảm 6.140 tấn (21,97%). Sản lượng chè đen của Malawi giảm từ 34.700 tấn xuống 31.170 tấn, tương đương mức giảm 3.530 tấn (10,17%). “Trong khi đó, sản lượng chè đen của Kenya tăng từ 212.610 tấn trong nửa đầu năm 2019 lên 301.610 tấn trong nửa đầu năm 2020, tương đương mức tăng 89.000 tấn (41,86)”, ông Gupta cho biết thêm. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp suy giảm sản lượng tại các nước khác, dẫn tới tình trạng sụt giảm sản lượng chè đen nói chung trên phạm vi toàn cầu.

Theo The Hindu Business Line

Admin

Sản lượng chè đen thế giới tăng nhẹ nhờ Ấn Độ

Bài trước

Sản lượng chè đen toàn cầu tăng nhẹ trong 7 tháng đầu năm 2018

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Chè