Protein động vật

Tin vắn ngành protein động vật ngày 15/12

​​​​​​​Phát hiện ổ dịch cúm H5N6 mới tại miền trung Việt Nam. Cargill lên kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Úc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phúc lợi động vật. Nỗi sợ virus corona tại Trung Quốc đang đẩy cao chi phí của các nhà nhập khẩu. Thị trường TACN của Việt Nam dự báo đạt 12 tỷ USD vào năm 2025.