Chính sách

Trung Quốc thông qua luật kinh tế tập thể nông thôn mới để bảo vệ quyền đất đai của nông dân

0

(Reuters) – Trung Quốc vừa thông qua luật để bảo vệ tốt hơn quyền đất đai của nông dân và hỗ trợ sự phát triển của các tập thể làng xã, nhằm củng cố nền kinh tế nông thôn đang ốm yếu của đất nước và đạt được an ninh lương thực, truyền thông nhà nước đưa tin. Trong khi tất cả đất nông nghiệp ở Trung Quốc đều thuộc sở hữu nhà nước, nông dân có quyền thuê đất kéo dài hàng thập kỷ do các tập thể thay mặt họ thực hiện, điều này đã bị chỉ trích vì không mang lại cho nông dân tiếng nói đầy đủ.

Luật Tổ chức kinh tế tập thể nông thôn mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, xác định vai trò của các tập thể nông thôn và sẽ trao cho nông dân quyền giám sát các tập thể. Tân Hoa Xã đưa tin, nó nhằm mục đích bảo vệ quyền của tập thể và các thành viên, đồng thời khuyến khích các cơ chế tài chính và thuế nhằm tăng cường sự phát triển của nền kinh tế tập thể nông thôn. Hiện tại, về mặt lý thuyết, người dân có thể quyết định nộp đơn xin bán hoặc phát triển đất đai. Tuy nhiên, trên thực tế, các quan chức nhà nước thường quyết định. Và với hy vọng giành được đầu tư hoặc các lợi ích kinh tế khác, họ thường bỏ qua mong muốn của nông dân. Nông dân lập luận rằng hệ thống hiện tại trao cho các quan chức nhà nước quá nhiều quyền lực để thu hồi đất với mức bồi thường ít hoặc không có. Việc thu hồi đất đai từng là nguyên nhân gây bất ổn xã hội trong quá khứ.

Theo Reuters

Admin

Rà soát chính sách nông nghiệp Trung Quốc tháng 2/2018

Bài trước

Ấn Độ tăng giá nông sản khi chính phủ của ông Modi cố gắng lấy lòng nông dân

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Chính sách