Cà phê/Ca cao

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 12/2022

0

Giữa tháng 1/2023, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2022; theo đó, tính đến cuối tháng 12/2022, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 12,573 bao so với cuối tháng 11/2022.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Houston và tăng mạnh nhất là San Francisco.  

Cảng

Đến 31/12/2022

Đến 30/11/2022

Thay đổi

New York

2,001,968

2,013,456

(11,488)

New Orleans/Baton Rouge

355,916

378,610

(22,694)

Jacksonville

360,096

346,122

13,974

Miami

115,359

118,017

(2,658)

Houston

849,091

887,942

(38,851)

Laredo

26,000

33,700

(7,700)

San Francisco

714,090

679,700

34,390

Norfolk

153,761

145,063

8,698

Pacific Northwest

349,001

341,180

7,821

Los Angeles/Long Beach

134,906

135,059

(153)

Baltimore

242,722

251,434

(8,712)

South Carolina

765,977

774,801

(8,824)

Savannah

308,964

285,340

23,624

Tổng USA

6,377,851

6,390,424

(12,573)

Theo Green Coffee Association

Admin

Mỹ công bố kết quả điều tra sơ bộ: Thai Union không bán phá giá tôm, tôm Ấn Độ tiếp tục bán phá giá vào thị trường Mỹ

Bài trước

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 1/2023

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao