0

Giữa tháng 12/2022, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2022; theo đó, tính đến cuối tháng 11/2022, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 70.267 bao so với cuối tháng 10/2022.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở New York và tăng mạnh nhất là Houston.  

Cảng

Đến 30/11/2022

Đến 31/10/2022

Thay đổi

New York

2,013,456

2,075,085

(61,629)

New Orleans/Baton Rouge

378,610

329,534

49,076

Jacksonville

346,122

329,273

16,849

Miami

118,017

122,758

(4,741)

Houston

887,942

838,738

49,204

Laredo

33,700

38,100

(4,400)

San Francisco

679,700

679,404

296

Norfolk

145,063

174,043

(28,980)

Pacific Northwest

341,180

342,427

(1,247)

Los Angeles/Long Beach

135,059

127,711

7,348

Baltimore

251,434

258,047

(6,613)

South Carolina

774,801

756,789

18,012

Savannah

285,340

248,248

37,092

Tổng USA

6,390,424

6,320,157

70,267

Theo Green Coffee Association

Admin

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 12/2022

Bài trước

Người tiêu dùng Mỹ chuộng thủy sản chế biến trong thời bão giá

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao