0

Giữa tháng 7/2022, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 6/2022; theo đó, tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 46.353 bao so với cuối tháng 5/2022.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở New Orleans/Baton Rouge và tăng mạnh nhất là San Francisco.  

Cảng

Đến 30/6/2022

Đến 31/5/2022

Thay đổi

New York

1,939,510

1,909,969

29,541

New Orleans/Baton Rouge

363,966

406,993

(43,027)

Jacksonville

334,472

362,086

(27,614)

Miami

133,547

138,671

(5,124)

Houston

818,820

845,889

(27,069)

Laredo

25,000

34,000

(9,000)

San Francisco

535,247

462,671

72,576

Norfolk

158,603

166,878

(8,275)

Pacific Northwest

308,311

343,334

(35,023)

Los Angeles/Long Beach

169,326

153,440

15,886

Baltimore

230,508

197,035

33,473

South Carolina

799,069

769,822

29,247

Savannah

233,705

212,943

20,762

Tổng USA

6,050,084

6,003,731

46,353

Theo Green Coffee Association

Admin

Chi phí tăng và thiếu lao động, CEO Minh Phú dự báo ngành tôm Việt Nam gặp khó khăn

Bài trước

Thiếu hóa chất đe dọa sản xuất nông nghiệp tại Mỹ

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao