0

Giữa tháng 9/2021, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 8/2021; theo đó, tính đến cuối tháng 7/2021, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 56.138 bao so với cuối tháng 7/2021.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Baltimore và tăng mạnh nhất là San Francisco.  

Cảng

Đến 31/8/2021

Đến 31/7/2021

Thay đổi

New York

1,911,477

1,861,019

50,458

New Orleans/Baton Rouge

394,594

364,490

30,104

Jacksonville

315,859

322,032

(6,173)

Miami

126,768

140,104

(13,336)

Houston

601,530

594,422

7,108

Laredo

14,316

20,706

(6,390)

San Francisco

710,908

656,029

54,879

Norfolk

218,837

213,220

5,617

Pacific Northwest

397,619

397,732

(113)

Los Angeles/Long Beach

108,651

108,220

431

Baltimore

307,029

346,513

(39,484)

South Carolina

710,851

726,864

(16,013)

Savannah

312,045

322,995

(10,950)

Tổng USA

6,130,484

6,074,346

56,138

Theo Green Coffee Association

Admin

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 10/2021

Bài trước

Đức trở thành thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao