Đường

Green Pool hạ dự báo thặng dư đường toàn cầu trong niên vụ 2020/21 và 2021/22

0

Nhà phân tích Green Pool vừa hạ dự báo thặng dư đường toàn cầu trong niên vụ 2020/21, chủ yếu do sản lượng đường tại các nước sản xuất chính là Ấn Độ và Thái Lan giảm.

Nhà phân tích ngành đường và các nhiên liệu sinh học có trụ sở tại ÚC này cũng hạ dự báo thặng dư đường niên vụ 2021/22 do mức tiêu dùng dự báo tăng khi đại dịch COVID-19 bớt căng thẳng và Trung Quốc dự báo tăng têu dùng đường, giảm syrup ngô hàm lượng fructose cao (HFCS). Green Pool hiện dự báo thặng dư đường niên vụ 2020/21 ở mức 0,5 triệu tấn, so với dự báo thặng dư hồi cuối tháng 1 là 3,28 triệu tấn. Thặng dư đường niên vụ 2021/22 dự báo ở mức 4,08 triệu tấn, giảm 0,37 triệu tấn so với dự báo đưa ra hồi cuối tháng 1. “Sản xuất đường tại Thái Lan niên vụ 2020/21 đang diễn biến tiêu cực hơn niên vụ 2019/20”, theo báo cáo của Green Pool. “Trong khi đó, sản xuất đường tại Ấn Độ không mạnh như chúng tôi dự báo trước đây, với ước tính sản lượng đường Ấn Độ hiện tại là 31.6 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn so với sản lượng 27,2 triệu tấn trong niên vụ 2019/20”.

Green Pool cho biết sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2020/21 dự báo tăng 8% lên 186,72 triệu tấn, từ mức thấp trong niên vụ 2019/20 – thời điểm Green Pool ước tính thị trường ghi nhận thâm hụt 12,05 triệu tấn. Tiêu dùng đường toàn cầu niên vụ 2020/21 dự báo tăng lên 185,47 triệu tấn, chỉ tăng 0,3% do các tác động của COVID-19. Niên vụ 2021/22, Green Pool dự báo tiêu dùng đường tăng lên 187,36 triệu tấn, tăng 1% so với niên vụ 2020/21. “Trong đó, chúng tôi cho rằng tiêu dùng tăng khi vắc xin COVID-19 trở nên phổ cập hơn và HFCS mất thị phần tại Trung Quốc”.

Green Pool dự báo sản lượng đường thế giới niên vụ 2021/22 tăng 5,7 triệu tấn lên 192,4 triệu tấn. “Chúng tôi chỉ dự báo sản lượng đường Brazil ở mức 35 triệu tấn nhưng có thể tăng lên do sự tương quan tương đối giữa giá đường và giá ethanol vẫn có lợi cho sản xuất đường”.

Theo Reuters

Admin

Kiểm soát chặt nhập khẩu: Trung Quốc bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm nước ngoài đăng ký để thắt chặt an toàn thực phẩm.

Bài trước

Xuất khẩo gỗ khó đạt mục tiêu cả năm 2021

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Đường