0

Giữa tháng 1/2020, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 12/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 119.119 bao so với cuối tháng 11/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại South Carolina.

Cảng

Đến 31/12/2019

Đến 30/11/2019

Thay đổi

New York

1,874,041

1,909,173

(35,132)

New Orleans/Baton Rouge

717,851

716,394

1,457

Jacksonville

468,800

461,200

7,600

Miami

138,192

139,024

(832)

Houston

627,196

618,784

8,412

Laredo

45,484

39,745

5,739

San Francisco

760,665

766,255

(5,590)

Norfolk

365,219

389,220

(24,001)

Pacific Northwest

506,759

536,434

(29,675)

Los Angeles/Long Beach

72,906

81,813

(8,907)

Baltimore

471,518

542,809

(71,291)

South Carolina

756,087

722,986

33,101

Tổng USA

6,804,718

6,923,837

(119,119)

Admin

ICO: các nhà kinh doanh cà phê tăng tốc vận chuyển trước luật phá rừng của EU

Bài trước

Giá cà phê giảm khi tồn kho cà phê ICE phục hồi

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao