Giữa tháng 12/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 11/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 254.041 bao so với cuối tháng 10/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại South Carolina.

Cảng Đến 30/11/2019 Đến 31/10/2018 Thay đổi
New York 1,909,173 1,999,366 (90,193)
New Orleans/Baton Rouge 716,394 798,668 (82,274)
Jacksonville 461,200 483,500 (22,300)
Miami 139,024 142,302 (3,278)
Houston 618,784 650,608 (31,824)
Laredo 39,745 57,615 (17,870)
San Francisco 766,255 797,297 (31,042)
Norfolk 389,220 360,706 28,514
Pacific Northwest 536,434 553,373 (16,939)
Los Angeles/Long Beach 81,813 64,546 17,267
Baltimore 542,809 577,800 (34,991)
South Carolina 722,986 692,097 30,889
Tổng USA 6,923,837 7,177,878 (254,041)

Theo Green Coffee Association
Admin

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 5/2022

Bài trước

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 4/2022

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao