Cà phê/Ca cao

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ trong tháng 10/2019

Giữa tháng 11/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 10/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 174.356 bao so với cuối tháng 9/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại Norfolk và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại New Orleans.

Cảng Đến 31/10/2019 Đến 30/9/2018 Thay đổi
New York 1,999,366 2,002,824 (3,458)
New Orleans/Baton Rouge 798,668 733,686 64,982
Jacksonville 483,500 502,800 (19,300)
Miami 142,302 143,673 (1,371)
Houston 650,608 672,418 (21,810)
Laredo 57,615 43,139 14,476
San Francisco 797,297 813,089 (15,792)
Norfolk 360,706 432,437 (71,731)
Pacific Northwest 553,373 558,251 (4,878)
Los Angeles/Long Beach 64,546 54,507 10,039
Baltimore 577,800 633,258 (55,458)
South Carolina 692,097 762,152 (70,055)
Tổng USA 7,177,878 7,352,234 (174,356)

Theo Green Coffee Association
Admin

ICO: các nhà kinh doanh cà phê tăng tốc vận chuyển trước luật phá rừng của EU

Bài trước

Giá cà phê giảm khi tồn kho cà phê ICE phục hồi

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao