Ngày 16/11/2017, Trung Quốc đã gửi thông báo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về dự thảo mới các tiêu chuẩn mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với 111 loại thuốc BVTV trong thực phẩm – bao gồm 2,4-D và  2,4-D Na--, theo thông báo số SPS/N/CHN/1060. Hạn chót cho các văn bản góp ý là ngày 15/1/2018. Ngày dự kiến triển khai dự thảo này vẫn chưa được phía Trung Quốc quyết định.

Dưới đây là các đề xuất MRLs áp dụng cho các loại gạo:

STT Loại thuốc BVTV Tên loại gạo MRL (mg/kg)
1 Diquat Brown rice 1
2 Fludioxonil Rice 0.05
3 Fludioxonil Brown rice 0.05
4 Quinalphos Rice 2
5 Quinalphos Brown rice 1

FAS USDA
Admin

Lệnh cấm hóa chất trừ sâu của Thái Lan gây khó khăn cho ngành nông nghiệp và nông dân

Bài trước

EU cảnh báo về Chlorate đối với lô hàng cá tra xuất khẩu

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Thuốc BVTV