Sữa

Một số đánh giá ban đầu về tác động của virus corona lên ngành sữa Trung Quốc

Bùng phát virus corona đang làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng ngành sữa tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, theo Rabobank, hiện thông tin và bằng chứng về thực trạng vẫn hạn chế nên các đánh giá về tác động lên thị trường sữa Trung Quốc cùng các hiệu ứng lên thị trường hàng hóa sữa toàn cầu không nên bỏ qua, Tình hình vẫn đang diễn biến khó lường và Rabobank đang tiếp tục giám sát diễn biến chặt chẽ.