Đầu tư

Các công ty nội địa liên tục kí kết các thỏa thuận hợp tác mới trong ngành chăn nuôi

Các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp nội địa với tiềm năng mạnh sẽ giúp ngành chăn nuôi Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh. Hợp tác và các chuỗi sản xuất thông qua hợp đồng chính thức giữa các nhà sản xuất, các lò giết mổ và các nhà bán lẻ được dự báo sẽ thúc đẩy toàn ngành. Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chật vật để đạt giá trị sản xuất gần 9.400 tỷ đồng (405,2 triệu USD) trong năm nay, tăng trưởng 4,5% so với năm 2019.