Thủy sản

FDA từ chối thêm các lô hàng tôm Ấn Độ do kháng sinh cấm trong tháng 11-12/2022

0

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã công bố dữ liệu chi tiết về 72 lô hàng thủy sản bị từ chối thông quan trong tháng 12/2022, trong đó có 2 lô hàng tôm (2,8%) bị từ chối do các nguyên nhân liên quan tới kháng sinh cấm. Ngoài ra, FDA cũng công bố bổ sung các lô hàng thủy sản bị từ chối thông quan trước đó nhưng chưa thông báo, bao gồm 3 lô hàng tôm bị từ chối do dư lượng thuốc thú y.

Trong cả năm 2022, FDA đã từ chối tổng cộng 60 lô hàng tôm vì những lý do liên quan tới kháng sinh cấm. Mặc dù tổng số lô hàng tôm bị từ chối thông quan trong năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 nhưng vẫn là năm có số lượng lô hàng tôm bị từ chối thông quan cao thứ 3 trong 6 năm qua.

Chỉ khoảng một nửa số lô hàng tôm bị từ chối thông quan (29) trong nă 2022 liên quan tới tôm nguồn gốc Ấn Độ. Trong số các lô hàng tôm bị từ chối thông quan còn lại do kháng sinh cấm trong năm 2022, 11 lô hàng tới từ Thái Lan, 10 lô hàng tới từ Bangladesh, 3 lô hàng tới từ Việt Nam, 3 lô hàng tới từ Hong Kong, 2 lô hàng tới từ Malaysia, 1 lô hàng tới từ Mexico, và 1 lô hàng tới từ Trung Quốc.

5 lô hàng tôm bị từ chối thông quan mới báo cáo do dư lượng thuốc kháng sinh trong tháng 11 và 12 là các lô hàng đến từ 2 công ty xuất khẩu của Ấn Độ:

  • Albys Agro Pvt. Ltd. (Ấn Độ), công ty hiện có tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”) cho các lô hàng tôm từ ngày 3/6/2022, có 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do phát hiện chứa nitrofurans và dư lượng thuốc thú y, báo cáo từ Văn phòng nhập khẩu Tây Nam ngày 20/12/2022;
  • Falcon Marine Exports Ltd. (Ấn Độ), một công ty hiện không cso tên trong danh sách Cảnh báo Nhập khẩu 16-124 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do thuốc chưa được phê duyệt”), Cảnh báo Nhập khẩu 16-127 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm giáp xác do Chloramphenicol”), hay Cảnh báo Nhập khẩu 16-129 (“Giữ hàng không cần kiểm tra thực tế các sản phẩm thủy sản do Nitrofurans”), có 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan, báo cáo từ văn phòng nhập khẩu bờ Tây ngày 29/11/2022; 2 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do chứa nitrofurans và dư lượng thuốc thú y theo báo cáo từ văn phòng nhập khẩu bờ Tây ngày 29/11/2022 và 1 lô hàng tôm bị từ chối thông quan do nitrofurans, báo cáo từ văn phòng nhập khẩu bờ Tây ngày 8/12/2022.

Theo Shrimp Alliance

Admin

FDA chỉ từ chối 1 lô hàng tôm do kháng sinh cấm trong tháng 11/2022

Bài trước

FDA từ chối thêm các lô hàng tôm Ấn Độ do kháng sinh cấm trong tháng 9

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Thủy sản