0

Theo một sắc lệnh cấp liên bang, Ấn Độ sẽ tăng phân bổ gạo, thay vì lúa mỳ trong chương trình phúc lợi thực phẩm liên quan tới hàng triệu người nghèo với mức 5kg ngũ cốc miễn phí hàng tháng.

Phân bổ lúa mỳ cho chương trình phúc lợi ngũ cốc cho người nghèo do Thủ tướng Ấn Độ khởi xướng giảm 7,1 triệu tấn so với mức 18,2 triệu tấn ban đầu. Trong khi đó, phân bổ gạo tăng từ 21,6 triệu tấn lên 32,7 triệu tấn.

Sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ dự báo giảm trong năm 2022 sau 5 năm ghi nhận thu hoạch cao kỷ lục do nhiệt độ tăng mạnh bất thường vào giữa tháng 3 làm giảm năng suất tại nước sản xuất lúa mỳ lớn thứ 2 thế giới này.

Theo Reuters

Admin

Sản lượng ngô, lúa mỳ cao kỷ lục nhưng giải quyết vấn đề đông cứng nguồn cung trên thế giới khác nhau

Bài trước

Nông dân Ấn Độ thu hoạch sản lượng lúa mỳ và lúa gạo cao kỷ lục trong năm 2021

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Ngũ cốc