Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 12/2

​​​​​​​Ba nước châu Á báo cáo các ổ dịch cúm gia cầm. Đồng Baht giảm giá, thúc đẩy xuất khẩu thịt gà Thái Lan. Các nhà sản xuất thịt lợn Việt Nam hạ giá để tăng tiêu dùng. Nhu cầu thúc đẩy sản xuất cá tra tại Indonesia. Thái Lan đảm bảo thịt lợn an toàn.