Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 9/9

​​​​​​​Các nhà sản xuất thủy sản Việt Nam vận động tiêm vắc xin cho người lao động. Hạn chế di chuyển ngăn trở tiêu thụ gà thịt tại Việt Nam. Sản lượng thức ăn cho tôm của Việt Nam giảm 34%. Mavin tập trung an toàn sinh học tại các nhà máy chế biến. Nhập khẩu đậu tương tháng 8/2021 của Trung Quốc giảm do nhu cầu đi ngang. Nhập khẩu thịt tháng 8/2021 của Trung Quốc giảm 9%. Mỹ dự báo La Nina nổi lên trong những tháng tới.