Đầu tư

Bộ Nông nghiệp đưa 5,9 triệu tấn carbon ra đấu giá

0

Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn sót lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) muốn chuyển 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại đưa ra đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế. Bộ NN & PTNT đã báo cáo Thủ tướng về ERPA (Thỏa thuận thanh toán giảm phát thải) và đề xuất chuyển giao số tiền cắt giảm phát thải khí nhà kính còn lại trong năm 2018-2019.

Vào tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã xác nhận báo cáo của Bộ NN & PTNT về việc giảm phát thải 16,21 triệu tấn carbon trong giai đoạn đầu ở khu vực phía Bắc miền Trung. Kết quả đủ để chuyển 10,3 triệu tấn CO2 theo thỏa thuận thanh toán giảm phát thải đã ký trước đó. Với giá chuyển nhượng là 5 USD/tấn CO2, số tiền phải trả cho Việt Nam là 1,2 nghìn tỷ đồng. Giữa tháng 12/2023, sau khi Bộ NN&PTNT ký văn bản chuyển 10,3 triệu tấn CO2, Ngân hàng Thế giới đã có công văn xác nhận việc chuyển lại 95% kết quả giảm phát thải được chuyển về Việt Nam để đóng góp cho NDC (đóng góp do quốc gia tự quyết định) theo quy định. với những cam kết đã đưa ra. Sau khi chuyển 10,3 triệu tấn CO2 theo ERPA, Việt Nam vẫn còn 5,91 triệu tấn CO2 trong năm 2018-2019. Bộ NN & PTNT đề xuất chuyển 1 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới theo ERPA; khoảng 95% kết quả chuyển giao sẽ được chuyển về Việt Nam để đóng góp cho NDC.

Theo Bộ NN & PTNT, một số bộ đã thống nhất đề xuất chuyển bổ sung số tiền cắt giảm phát thải cho Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, Bộ Tài chính (MOF) và một số địa phương đã đề xuất xem xét lại giá chuyển nhượng, hoặc xem xét chuyển nhượng cho các đối tác không phải của Ngân hàng Thế giới. Về mức đề xuất 5 USD/tấn carbon, Bộ NN&PTNT cho biết kết quả giảm phát thải chuyển sang Ngân hàng Thế giới là kết quả đã tạo ra trong quá khứ (2018-2019) nên sẽ khó tìm kiếm đối tác khác để trao đổi thương mại.

Giá carbon trên thị trường tự nguyện trên thế giới hiện nay là 2-4 USD/tấn carbon, trong khi giá carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất năm 2021 là 3,07 USD/tấn carbon. Cập nhật trên carboncredits.com, giá carbon của hệ sinh thái tự nhiên vào ngày 5 tháng 3 năm 2024 là 1,57 USD/tấn CO2. Đối với 4,91 triệu tấn carbon còn lại, Bộ NN & PTNT đề xuất Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Thế giới giới thiệu người mua tiềm năng hoặc hỗ trợ Việt Nam tổ chức đấu giá qua sàn giao dịch quốc tế. Thị trường carbon trong nước sẽ được thiết lập và đi vào hoạt động vào năm 2028. Ngày 21/3, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam đã nhận được khoản thanh toán 51,5 triệu USD cho các kết quả giảm phát thải được chứng nhận (tín chỉ carbon).

Theo VNS

Admin

Tiềm năng cho lĩnh vực tín chỉ carbon tại Việt Nam

Bài trước

Nông dân ĐBSCL trồng lúa trong khuôn khổ dự án VnSAT

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Đầu tư