0

Giữa tháng 4/2023, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 3/2023; theo đó, tính đến cuối tháng 4/2023, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 88.690 bao so với cuối tháng 3/2023.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở New York và tăng mạnh nhất là Pacific Northwest.  

Cảng

31/3/2023

28/2/2023

Thay đổi

New York

1,798,035

1,896,052

(98,017)

New Orleans/Baton Rouge

323,067

338,341

(15,274)

Jacksonville

303,397

327,590

(24,193)

Miami

111,582

110,370

1,212

Houston

766,881

794,154

(27,273)

Laredo

38,000

33,000

5,000

San Francisco

636,978

667,880

(30,902)

Norfolk

133,964

129,998

3,966

Pacific Northwest

364,079

324,513

39,566

Los Angeles/Long Beach

131,853

132,544

(691)

Baltimore

290,425

264,854

25,571

South Carolina

809,134

778,038

31,096

Savannah

308,877

307,628

1,249

Tổng USA

6,016,272

6,104,962

(88,690)

Theo Green Coffee Association

Admin

Mỹ triển khai đánh giá an toàn xuất khẩu cá tra của Việt Nam

Bài trước

FDA từ chối các lô hàng tôm Ấn Độ trong 8 tháng liên tiếp

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao