0

Giữa tháng 4/2022, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 3/2022; theo đó, tính đến cuối tháng 3/2022, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 54,950 bao so với cuối tháng 2/2022.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở New York và tăng mạnh nhất là Pacific Northwest.  

Cảng

Đến 31/3/2022

Đến 28/2/2022

Thay đổi

New York

1,920,401

2,011,557

(91,156)

New Orleans/Baton Rouge

485,842

425,801

60,041

Jacksonville

397,528

418,458

(20,930)

Miami

130,343

129,099

1,244

Houston

737,513

739,316

(1,803)

Laredo

26,500

25,229

1,271

San Francisco

449,455

501,771

(52,316)

Norfolk

162,889

213,338

(50,449)

Pacific Northwest

286,813

174,473

112,340

Los Angeles/Long Beach

121,521

123,413

(1,892)

Baltimore

272,792

247,689

25,103

South Carolina

653,593

589,376

64,217

Savannah

175,108

165,828

9,280

Tổng USA

5,820,298

5,765,348

54,950

Theo Green Coffee Association

Admin

Mỹ kéo dài điều tra thuế đối với ván ép từ Việt Nam

Bài trước

Giá tôm tại Mỹ tiếp tục dò đáy

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao