0

Giữa tháng 3/2022, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 2/2022; theo đó, tính đến cuối tháng 2/2022, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 30.493 bao so với cuối tháng 1/2022.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Pacific Northwest và tăng mạnh nhất là Jacksonville.  

Cảng

Đến 28/2/2022

Đến 31/1/2022

Thay đổi

New York

2,011,557

1,986,423

25,134

New Orleans/Baton Rouge

425,801

386,971

38,830

Jacksonville

418,458

350,139

68,319

Miami

129,099

126,614

2,485

Houston

739,316

731,660

7,656

Laredo

25,229

19,240

5,989

San Francisco

501,771

556,233

(54,462)

Norfolk

213,338

199,374

13,964

Pacific Northwest

174,473

295,313

(120,840)

Los Angeles/Long Beach

123,413

109,306

14,107

Baltimore

247,689

218,714

28,975

South Carolina

589,376

631,518

(42,142)

Savannah

165,828

184,336

(18,508)

Tổng USA

5,765,348

5,795,841

(30,493)

Theo Green Coffee Association

Admin

Top 10 loại thủy sản được tiêu thụ lớn nhất tại Mỹ năm 2020

Bài trước

Thêm 6 nhà máy chế biến cá tra đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao