0

Giữa tháng 10/2021, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2021; theo đó, tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 107.561 bao so với cuối tháng 8/2021.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở San Francisco và tăng mạnh nhất là New York.  

Cảng

Đến 30/9/2021

Đến 31/8/2021

Thay đổi

New York

1,953,768

1,911,477

42,291

New Orleans/Baton Rouge

369,819

394,594

(24,775)

Jacksonville

306,211

315,859

(9,648)

Miami

124,494

126,768

(2,274)

Houston

606,151

601,530

4,621

Laredo

28,802

14,316

14,486

San Francisco

676,193

710,908

(34,715)

Norfolk

206,785

218,837

(12,052)

Pacific Northwest

395,768

397,619

(1,851)

Los Angeles/Long Beach

104,058

108,651

(4,593)

Baltimore

285,798

307,029

(21,231)

South Carolina

685,828

710,851

(25,023)

Savannah

279,248

312,045

(32,797)

Tổng USA

6,022,923

6,130,484

(107,561)

Theo Green Coffee Association

Admin

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 10/2021

Bài trước

Đức trở thành thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao