0

Giữa tháng 6/2021, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5/2021; theo đó, tính đến cuối tháng 5/2021, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 52.571 bao so với cuối tháng 4/2021.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Pacific Northwest và tăng mạnh nhất là Savannah.  

Cảng

Đến 31/5/2021

Đến 30/4/2021

Thay đổi

New York

1,788,352

1,775,454

12,898

New Orleans/Baton Rouge

283,744

289,139

(5,395)

Jacksonville

295,800

290,200

5,600

Miami

130,711

129,587

1,124

Houston

597,044

590,030

7,014

Laredo

22,557

26,210

(3,653)

San Francisco

664,369

657,540

6,829

Norfolk

226,449

219,310

7,139

Pacific Northwest

366,849

342,733

24,116

Los Angeles/Long Beach

102,941

97,637

5,304

Baltimore

300,234

287,806

12,428

South Carolina

699,723

709,33

(9,616)

Savannah

336,365

347,582

(11,217)

Tổng USA

5,815,138

5,762,567

52,571

Theo Green Coffee Association

Admin

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 26% trong tháng 5/2021

Bài trước

Xuất khẩu cao su tăng vọt trong 5 tháng đầu năm 2021

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao