0

Giữa tháng 3/2021, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 2/2021; theo đó, tính đến cuối tháng 2/2021, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 52.600 bao so với cuối tháng 1/2021.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở New York và tăng mạnh nhất là Savannah.  

Cảng

Đến 28/2/2021

Đến 31/1/2021

Thay đổi

New York

1,823,045

1,894,894

(71,849)

New Orleans/Baton Rouge

292,565

313,277

(20,712)

Jacksonville

271,900

275,400

(3,500)

Miami

125,784

124,540

1,244

Houston

600,320

589,185

11,135

Laredo

38,152

23,396

14,756

San Francisco

691,375

709,636

(18,261)

Norfolk

228,455

207,920

20,535

Pacific Northwest

398,989

435,932

(36,943)

Los Angeles/Long Beach

89,725

83,385

6,340

Baltimore

234,246

213,656

20,590

South Carolina

673,535

672,665

870

Savannah

322,480

299,285

23,195

Tổng USA

5,790,571

5,843,171

(52,600)

Theo Green Coffee Association

Admin

Khan hiếm cao su – Cơn đau đầu mới của các nhà sản xuất xe hơi Mỹ

Bài trước

Các công ty nước ngoài tăng cường đầu tư vào sản xuất lốp xe tại Việt Nam

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao