Cà phê/Ca cao

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 12/2020

0

Giữa tháng 1/2021, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2020; theo đó, tính đến cuối tháng 12/2020, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 169.195 bao so với cuối tháng 11/2020.

Tồn kho cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Pacific Northwest và tăng mạnh nhất là Laredo.  

Cảng

Đến 31/12/2020

Đến 30/11/2020

Thay đổi

New York

1,831,101

1,804,414

26,687

New Orleans/Baton Rouge

313,233

313,095

138

Jacksonville

465,000

267,000

198,000

Miami

126,734

131,005

(4,271)

Houston

563,948

578,935

(14,987)

Laredo

52,902

30,941

21,961

San Francisco

746,599

763,130

(16,531)

Norfolk

214,023

217,769

(3,746)

Pacific Northwest

409,239

451,562

(42,323)

Los Angeles/Long Beach

90,143

101,358

(11,215)

Baltimore

222,697

184,940

37,757

South Carolina

692,058

732,209

(40,151)

Savannah

250,624

232,748

17,876

Tổng USA

5,978,301

5,809,106

169,195

Theo Green Coffee Association

Admin

Cước vận tải đường biển giảm 14%

Bài trước

Thống kê dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tới cuối tháng 2/2021

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc

Xem thêm Cà phê/Ca cao