Chính sách

Tin vui: Hải quan Mỹ đảo ngược kết luận về thuế chống bán phá giá đối với tôm Minh Phú

Ngày 11/02/2021, Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại từ Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ (CBP), theo đó, CBP đã hủy bỏ Quyết định đã ban hành trước đó vào ngày 13/10/2020 về việc áp thuế chống phá giá với tôm Ấn Độ lên sản phẩm tôm xuất khẩu từ Minh Phú vào Hoa Kỳ.  Quyết định ngày 11/02/2021 cho phép Minh Phú tiếp tục được xuất khẩu tôm đông lạnh vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thêm thuế chống phá giá áp dụng cho tôm Ấn Độ hay bất kỳ loại thuế chống phá giá nào khác, đồng thời, Minh Phú cũng được hoàn lại các khoản thuế chống phá giá mà Minh Phú  đã phải tạm nộp trước đó theo Quyết định ngày 13/10/2020.