Đường

Sản xuất đường Thái Lan tiếp tục suy yếu

Suy giảm mạnh sản lượng đường tại Thái Lan đang đẩy giá đường tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm và các dự báo sớm về một niên vụ sản xuất thất bát tiếp theo càng khiến tâm lý thị trường thêm bát ổn, theo các thành viên môt hội thảo đường tổ chức tại Dubai gần đây cho hay.