Protein động vật

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 4/9

​​​​​​​Việt Nam đồng ý giảm thuế nhập khẩu thịt lợn Mỹ. Sản xuất tôm Ấn Độ giảm trước nhiều thách thức, Nhu cầu đối với DDGs tiếp tục tăng tại Đông Nam Á. DDGs có thể thay thế bột đậu tương trong thức ăn nuôi tôm thẻ.