Protein động vật

Tin vắn ngành protein động vật ngày 4/8

Việt Nam tiếp tục nhập khẩu thịt lợn bất chấp phục hồi sản xuất. Indonesia dự báo tăng trưởng 8 – 10% trong ngành chuỗi lạnh. Các nhà chế biến thủy sản Việt Nam nỗ lực giữ công nhân an toàn tại nhà máy. Sản lượng thủy sản toàn cầu kỳ vọng tăng 12,8% đến năm 2030.