Sản lượng sầu riêng toàn cầu ước đạt 2,4 triệu tấn trong năm 2017 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và tăng trưởng sản xuất mạnh tại các nước sản xuất chính là Indonesia và Thái Lan.

Với sản lượng ước tính lần lượt đạt 840.000 tấn và 860.000 tấn, Thái Lan và Indonesia tổng cộng chiếm xấp xỉ 70% tổng sản lượng sầu riêng thế giới năm 2017, còn lại thuộc về Malaysia và Việt Nam với sản lượng sầu riêng ước đạt lần lượt 390.000 tấn và 270.000 tấn. Sầu riêng là nông sản có giá trị đặc biệt cao và đang là một trong những loại quả có sản lượng cao tại Đông Nam Á, thị trường sầu riêng đang trải qua tăng trưởng mạnh. Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với sầu riêng không phải chỉ đến từ cái mùi cực mạnh, mà còn từ hương vị đặc biệt của loại quả này.

Thương mại sầu riêng toàn cầu ước đạt 609.000 tấn trong năm 2017, tăng 18% so với năm 2016. Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới và chiếm thị phần áp đảo trung bình 82% trong giai đoạn 2015 – 2017. Trung Quốc là nước nhập khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu hàng năm đạt trung bình khoảng 300.000 tấn trong giai đoạn 2015 – 2017. Sự ưa thích ngày càng tăng đối với sầu riêng đã vượt ra khỏi biên giới châu Á khi giá trị xuất khẩu sầu riêng tươi Thái Lan sang Mỹ đã tăng 68% trong năm 2017 lên xấp xỉ 5,1 triệu USD.

Xuất khẩu sầu riêng thế giới giai đoạn 2007 - 2017 (tấn):

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ước tính
Indonesia n/a n/a n/a 25 n/a 3 0 11 0 10 174
Malaysia 14,089 19,443 19,624 15,390 19,515 23,521 20,152 13,215 19,892 17,754 14,106
Philippines 10 3 1 1 1 19 18 94 71 37 129
Thái Lan 157,474 203,127 256,172 207,501 271,949 351,124 367,057 369,602 358,192 402,660 488,716
Việt Nam n/a 14 35 n/a 145 n/a 820 2,087 23,189 94,352 105,537
Thế giới 171,627 222,795 275,869 222,928 291,763 374,852 388,346 385,086 401,473 514,839 608,754

Theo FAO
Admin

Nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc tăng hơn 50% trong nửa đầu năm 2023

Bài trước

Sầu riêng trở thành mặt hàng trái xuất xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Trung Quốc

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc