Membership Chính sách

Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm và nguyên liệu chế biến gỗ trong năm 2020 xuống thấp hơn thuế MFN

Ngày 23/12, Ủy ban Thuế thuộc Hội đồng Nhà nước của Trung Quốc thông báo sẽ tạm điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với 859 hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Các mức thuế điều chỉnh sẽ thấp hơn thuế ưu đãi Tối huệ quốc (MFN) trong năm 2020 và chủ yếu bao gồm hàng hóa thuộc 3 nhóm – hàng tiêu dùng, nguyên liệu thô cho dược phẩm và nguyên liệu thô cho sản xuất hàng hóa công nghệ cao.