Thực phẩm và Đồ uống

Tin vắn ngành thực phẩm ngày 1/8

Việt Nam kêu gọi tăng sản xuất thực phẩm trước làn sóng COVID-19 thứ hai. Chính phủ Thái Lan can thiệp kéo giá thịt lợn giảm. Sản xuất TACN lợn của Việt Nam giảm, TACN gia cầm tăng. Trung Quốc khuyến khích đầu tư nước ngoài vào chăn nuôi lợn, các lựa chọn thay thế thịt nguồn gốc thực vật.