Thịt

Tin vắn ngành chăn nuôi ngày 27/10

​​​​​​​Giá lợn sống giảm do nông dân ào ạt bán lợn. Miền trung Việt Nam được kêu gọi khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Việt Nam thúc đẩy mô hình nuôi vịt thương phẩm mới. Nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc thúc đẩy ngành thịt lợn toàn cầu.