Thực phẩm và Đồ uống

Các thị trường thực phẩm toàn cầu cần lớp đệm chống lai cơn cuồng phong từ Trung Quốc

Virus corona, chiến tranh thương mại và dịch tả lợn làm bộc lộ tính dễ tổn thương của nhiều hàng hóa chính. Sự bùng phát virus corona và sự lên xuống thất thường của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc càng khiến tác động ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc lên giá thực phẩm toàn cầu, cùng với nhu cầu cho các nước phụ thuộc nhập khẩu như Nhật Bản cần một lá chắn để chống lại những cơn cuồng phòng hiện nay.