Thực phẩm và Đồ uống

Tiêu dùng nội địa cần được khuyến khích để bù đắp suy giảm xuất khẩu

Các doanh nghiệp và nhà chức trách Việt Nam đang nỗ lực kích thích tiêu dùng nội địa các sản phẩm nông sản – vốn đang chất đống trong kho do tác động của sự bùng phát virus corona tại Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu dự báo giảm trong quý 1/2020 do tác động của đại dịch virus corona lên thương mại.